Kiến thức nuôi gà

Chăn nuôi gà là một công việc cực kỳ quan trọng trong cơ cấu ngành chăn nuôi ở Việt Nam nói chung và trong việc nuôi gà chọi nói riêng. Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều mô hình chăn nuôi gà thịt, gà đẻ hay nuôi gà đá hiệu quả được nhiều sư kê áp dụng, điển hình như nuôi gà thả vườn, nuôi gà trên cát, nuôi gà chọi thi đấu, nuôi gà đẻ trứng… Những kiến thức nuôi gà rất đa dạng và phức tạp, vì vậy người nuôi gà cần phải biết những kỹ thuật nuôi gà cơ bản để có thể đem lại những hiệu quả cao.

Chuyên mục “Kiến Thức Nuôi Gà” sẽ chia sẻ với bạn những kinh nghiệm đá gà Thomo và kiến thức nuôi gà chọi từ các sư kê nổi tiếng với nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi và huấn luyện gà đá.